Menu

Lokalizacja

  • Prestiżowa lokalizacja pomiędzy starówką, centralnym dworcem kolejowym i urzędem miasta
  • W pobliżu głównej poczty oraz biblioteki
  • Doskonały dostęp dla komunikacji publicznej i prywatnej
  • Największy regionaly węzeł transportu publicznego, jedyna lokalizacja, gdzie śródmiejski transport publiczny łączy się z linią transportową wiodącą wzdłuż wybrzeża (SKM)
  • Część linii SKM ze stacją śródmiejską w ramach Centrum
  • Szybkie połączenie z drogą szybkiego ruchu oraz obwodnicą Trójmiasta
  • Główne hotele, muzea, teatry i inne obiekty użyteczności publicznej w bezpośredniej bliskości

Print Friendly