Menu

MULTI CORPORATION ROZBUDOWUJE FORUM RADUNIA W ŚRÓDMIEŚCIU GDAŃSKA DO 60.000 M2 POPRZEZ WYKUP DZIAŁKI OD ZGROMADZENIA SIÓSTR

Multi Poland podpisała ze Zgromadzeniem Sióstr Świętej Elżbiety Prowincji Toruńskiej przedwstępną umowę kupna-sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni blisko 3.000 m2. Nieruchomość będzie zintegrowaną częścią wielofunkcyjnego kompleksu Forum Radunia położonego na obszarze 5,5 ha w rejonie Targów Siennego i Rakowego, który stanie się nowym centrum Gdańska. Jej nabycie pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału przestrzeni Targu Siennego i Rakowego oraz umożliwi zwiększenie powierzchni centrum handlowego do 60.000m2.

„Jestem bardzo zadowolony z faktu, że po długich rozmowach udało się sfinalizować podpisanie, w kształcie satysfakcjonującym obie strony, przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży działek należących do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Nabycie dodatkowego terenu znajdującego się w rejonie inwestycji Forum Radunia z pewnością uatrakcyjni projekt i pozwoli na poszerzenie oferty handlowej. Planujemy, aby teren, który nabędziemy wraz z budynkiem został włączony do projektu wielofunkcyjnego kompleksu urbanistycznego w sposób gwarantujący jeszcze dalej idące wzmocnienie funkcji komercyjnych i miastotwórczych oraz wykreowanie najwyższej jakości przestrzeni publicznej. Natomiast zaadaptowany budynek przyczyni się do wyeksponowania historyczno-kulturowych aspektów realizowanej inwestycji, tak by po jej zakończeniu  stanowił ważny element rozpoznawczy tego wyjątkowego projektu, jakim jest Forum Radunia.”– mówi Tomasz P. Matusiak, Dyrektor Multi Development Poland.

Inwestycja Forum Radunia stanie się wielkomiejskim centrum miasta będąc bezpośrednim przedłużeniem istniejącego historycznego Głównego Miasta i Traktu Królewskiego integrującego historyczny Gdańsk z resztą ścisłego śródmieścia i jego częścią administracyjną. Centrum będzie doskonale skomunikowane, co zapewni realizacja Węzła Integracyjnego Komunikacji Trójmiejskiej przy Alei Armii Krajowej, zapewniającego bezpośrednią dostępność do przystanków autobusowych, tramwajowych i nowego przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej.

Głównym celem projektu Forum Radunia jest rewitalizacja i wzmocnienie śródmieścia Gdańska poprzez zrealizowanie wielofunkcyjnego centrum miasta, łączącego kulturę, handel, rekreację, rozrywkę, usługi i funkcje biurowe oraz ogólnodostępne parkingi.  Koncepcja, autorstwa wewnętrznego biura architektonicznego T+T Design rozwijana w Polsce przez biuro SUD Architects, odtwarza historyczne linie zabudowy i integruje zabytkowy Kanał Raduni. Plan T+T Design opiera się na połączeniu pojedynczych budynków, ulic i placów, zaprojektowanych z dużą dbałością o jakość przestrzeni publicznej, co wyróżnia projekty Multi w całej Europie.

Istotną częścią Projektu jest realizacja obiektów użyteczności publicznej jak Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska (CDHMG), przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej i drogowej oraz budowa ulicy Nowe Podwale Grodzkie. W pierwszym etapie budowy (którego zakończenie przewidziano na 2015/2016 rok) zostanie zrealizowane przekrycie torów wraz z wielopoziomowym ogólnodostępnym parkingiem oraz wielofunkcyjny kompleks urbanistyczny o funkcjach handlowo – usługowych, rozrywkowo – gastronomicznych i rekreacyjnych o powierzchni najmu około 60.000 m2, a także równolegle wykonane zostaną projekty o charakterze publicznym obejmujące CDHMG, drogi oraz pozostałą infrastrukturę. Etap drugi zakłada budowę kompleksu biurowego nad płytą (ukończenie do 2020 roku).

O Multi Corporation

Multi Corporation jest liderem na europejskim i tureckim rynku deweloperów oraz zarządców śródmiejskiej przestrzeni handlowej. Działania te są wspierane przez firmy zależne zajmujące się budową, inwestowaniem, zarządzaniem aktywami oraz zarządzaniem centrami handlowymi.

Multi inwestuje, buduje i zarządza wielofunkcyjnymi centrami handlowymi oraz projektami rewitalizacji przestrzeni śródmiejskich, które są innowacyjne, unikatowe, realizowane zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju oraz atrakcyjne. Formuła Multi „Projekt i Rozwój” skupia się na wyjątkowym projektowaniu oraz jakości. Multi posiada własne wewnętrzne architektoniczne biuro projektowe T+T.

Od roku 1982 projekty Multi są rozpoznawalne oraz nagradzane na międzynarodowej arenie za ich oryginalną i nowoczesną naturę, jakość architektoniczną, zrównoważony rozwój oraz daleko idącą wrażliwość na lokalne otoczenie. Multi rozwija urzekające projekty, z którymi ludzie mogą się łatwo identyfikować i które stanowią siłę napędową dla rewitalizacji miast czy regionu.

www.multi.eu

Print Friendly
5 years ago Comments Off