Menu

MULTI PODPISUJE UMOWĘ WSPÓLNIKÓW Z MIASTEM GDAŃSK DOTYCZĄCĄ ZAGOSPODAROWANIA REJONU TARGU SIENNEGO I RAKOWEGO W GDAŃSKU

27 kwietnia 2012 roku Konsorcjum złożone z Multi Development Poland Sp. z o.o. i Multi Corporation podpisało z Miastem Gdańsk Umowę Wspólników dotyczącą zagospodarowania rejonu Targu Siennego i Rakowego w Gdańsku.

Po podpisaniu w dniu 14 października 2010 roku Umowy Przedwstępnej – Umowy Wspólników i Umowy Spółki, Multi podjęła intensywne starania w celu wykonania i uzyskania zatwierdzenia Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ), czego efektem było jej pozytywne zaopiniowanie w grudniu 2011. Po kilkunastu miesiącach wytężonych prac, spotkań i konsultacji zawarto również Porozumienie ze spółkami z Grupy PKP.

Konkurs na zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego został ogłoszony przez Prezydenta Miasta Gdańska we wrześniu 2009 roku. Multi zostało wyselekcjonowane przez Miasto z 12 deweloperów. Inwestycja, pod nazwą Forum Radunia, zlokalizowana jest w samym centrum historycznego Gdańska, jednego z najważniejszych miast Polski, które zamieszkane przez około 456 tys. mieszkańców, zajmuje szóste miejsce pod względem liczebności w Polsce i jest częścią Metropolii Gdańskiej (1.2 mln mieszkańców). Forum Radunia dzięki swojemu centralnemu położeniu będzie doskonale skomunikowane i zapewni poprzez Węzeł Integracyjny w Alei Armii Krajowej bezpośrednią dostępność do przystanków autobusowych, tramwajowych i przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej. Rejon przedsięwzięcia to ok. 5.5 ha.

Ta inwestycja zmieni zupełnie oblicze Targów Siennego i Rakowego. Zmieni Gdańsk. Powstanie zupełnie unikalne, piękne, nawiązujące do historii centrum miasta. Cieszę się, że naszym partnerem w tej wielkiej inwestycji jest tak doświadczona i wiarygodna firma jak Multi. Jestem pewien, że wspólnie spełnimy oczekiwania mieszkańcówmówi Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Głównym celem Projektu jest rewitalizacja i wzmocnienie śródmieścia Gdańska poprzez stworzenie wielofunkcyjnego centrum miasta, łączącego kulturę, handel, rekreację, rozrywkę, usługi i powierzchnię biurową oraz ogólnodostępne parkingi. Koncepcja, stworzona przez wewnętrzne biuro architektoniczne T+T Design, odtwarza historyczna linie zabudowy i integruje zabytkowy Kanał Raduni. W ten sposób historia Gdańska staje się częścią nowej zabudowy. Plan T+T Design opiera się na połączeniu i integracji pojedynczych budynków, ulic i placów, wszystko stworzone z dużą dbałością i jakością, z czego słyną projekty Multi i są często nagradzane.

Istotną częścią Projektu jest realizacja celu publicznego, który zakłada stworzenie nowych obiektów jak Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska (CDHMG), i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i drogowej, co usprawni obecne i przyszłe połączenie komunikacyjne, obejmujące dwa kluczowe skrzyżowania oraz budowę ulicy Nowe Podwale Grodzkie. PKP SKM w Trójmieście wybuduje nowy przystanek nazywany roboczo Gdańsk Śródmieście, by zapewnić dostęp do nowej przestrzeni publicznej w postaci placów, parków i bulwarów, które powstaną w ramach realizacji projektu. Zabudowa przestrzeni nad torami kolejowymi zapowiada się jako jedno z najbardziej imponujących przedsięwzięć w projekcie.

To ważny i dobry dla PKP S.A. projekt pokazujący możliwości komercyjnego zagospodarowania nieruchomości kolejowych położonych w centrach dużych miast. Przygotowanie projektu zagospodarowania okolic Targu Siennego i Rakowego było jednym z trudniejszych zadań dla spółek kolejowych. Niesprzyjające temu projektowi uwarunkowania prawne, restrykcyjne przepisy dotyczące warunków bezpieczeństwa oraz konieczność synchronizacji prac prowadzonych przez zarządców linii stanowiły duże wyzwanie dla negocjujących stron. Podpisywane dziś dokumenty wieńczą blisko 5 letni okres współpracy spółek kolejowych z samorządem Gdańska w tym pilotażowym na skalę kraju projekcie. Cieszę się z sukcesu tych negocjacji oraz faktu, iż obok realizacji tej inwestycji powstanie również nowy odcinek linii SKM wraz z przystankiem osobowym Gdańsk Śródmieście. To dobry krok w stronę rozwoju polskiej kolei i tworzenia jej pozytywnego wizerunku mówi dyrektor Teresa Pyzik” – mówi pełnomocnik Zarządu PKP S.A. ds. nieruchomości.

Bardzo się cieszę, że lata poświęcone na negocjacje finalizują się poprzez podpisanie Porozumienia oraz Umowy z Miastem. Wierzę, że uda się nam razem zrealizować inwestycję budowy nowego przystanku SKM, który będzie służył mieszkańcom Gdańska” – mówi Maciej Lignowski, Prezes Zarządu PKP SKM w Trójmieście.

Targ Sienny i Rakowy ma stać się nowym, wielkomiejskim centrum Gdańska, bezpośrednim przedłużeniem istniejącego historycznego Głównego Miasta integrującym historyczny Gdańsk z resztą ścisłego śródmieścia i jego częścią administracyjną.

“Wierzymy, że Forum Radunia jest bardzo ważnym projektem dla Miasta Gdańska. Obecnie śródmieście jest bardziej dla turystów, lecz po zakończeniu realizacji Forum Raduni powinno stać się miejscem, gdzie mieszkańcy Gdańska będą chcieli się spotykać, odpoczywać, robić zakupy i korzystać z wielu innych możliwości, miejscem, z którym będą mogli się identyfikować” – mówi Ronald Dasbach, Dyrektor Zarządzający na Europę Środkową. „Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Miasto dostrzegło wagę tego projektu i stworzyło wizje i strategie dla miasta. Chcielibyśmy również podziękować spółkom z Grupy PKP za ogromny wkład do naszego projektu”

Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. Czas realizacji fazy pierwszej to rok 2015/2016, natomiast zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na rok 2020. W pierwszym etapie zostanie zrealizowane przekrycie torów wraz z wielopoziomowym ogólnodostępnym parkingiem oraz Centrum Handlowe o powierzchni najmu około 45.000 m2. Równolegle wykonane zostaną prace publiczne obejmujące CDHMG, drogi oraz pozostałą infrastrukturę. Etap drugi zakłada budowę kompleksu biurowego nad płytą.

“Gdańsk był naszym celem, od kiedy Multi zaczęło działalność w Polsce” – mówi Tomasz P. Matusiak, Dyrektor Zarządzający Multi Development Poland – “to miejsce o ogromnym potencjale, które zasługuje na wyjątkową przestrzeń publiczną, w której historia i nowoczesność będą harmonijnie ze sobą połączone.”

O Multi Corporation

Multi Corporation jest liderem na europejskim i tureckim rynku deweloperów oraz zarządców śródmiejskiej przestrzeni handlowej. Działania te są wspierane przez firmy zależne zajmujące się budową, inwestowaniem, zarządzaniem aktywami oraz zarządzaniem centrami handlowymi.

Multi inwestuje, buduje i zarządza wielofunkcyjnymi centrami handlowymi oraz projektami rewitalizacji przestrzeni śródmiejskich, które są innowacyjne, unikatowe, realizowane zgodnie z polityka zrównoważonego rozwoju oraz atrakcyjne. Formuła Multi „Projekt i Rozwój” skupia się na wyjątkowym projektowaniu oraz jakości. Multi posiada własne wewnętrzne architektoniczne biuro projektowe T+T.

Od roku 1982 projekty Multi są rozpoznawalne oraz nagradzane na międzynarodowej arenie za ich oryginalną i nowoczesną naturę, jakość architektoniczną, zrównoważony rozwój oraz daleko idącą wrażliwość na lokalne otoczenie. Multi rozwija urzekające projekty, z którymi ludzie mogą się łatwo identyfikować i które stanowią siła napędową dla rewitalizacji miast czy regionu.

www.multi.eu

Print Friendly